De Heldenreis

Examen ArtEZ Hogeschool van de Kunsten 2020

Aanleiding

‘Ik ben ondertussen 23 jaar oud en ben al bijna 5 jaar van de middelbare school af. Voor mij was de middelbare school geen leuke periode, ik werd
namelijk gepest in deze tijd. Voor lange tijd had ik het gevoel dat het niemand iets uitmaakten wat er gebeurde, en al helemaal mijn school niet. Zo ben ik bij mijn onderwerp pesten gekomen, want 5 jaar later heb ik af en toe nog steeds last van de gevolgen van pesten.’

Pesten is een probleem wat al jarenlang voorkomt en littekens achterlaat bij het slachtoffer. Het liefst zou ik iets willen ontwerpen wat het pesten
volledig zou stoppen, maar helaas gaat dat niet. De oorzaken dat mensen gaan pesten zijn vaak dieperliggende problemen dan alleen iets tegen het slachtoffer hebben. Meestal gaan mensen pesten door jaloezie, frustratie, agressie, onmacht, onzekerheid enzovoort. Deze oorzaken zullen nooit weg gaan en daardoor zal pesten nooit volledig verdwijnen.

Op dit moment zijn de voorlichtingen over pesten voornamelijk plat en hebben weinig impact. Je kan iemands verhaal lezen, een video kijken of een gesprek erover hebben. Ik wil met mijn ontwerp meer dimensie en gevoel geven aan het onderwerp, een ervaring meegeven dat een indruk achterlaat en waar het effect blijvend van is.

-Mirjam Kempe

Inleiding

Vanuit mijn eigen ervaringen met pesten heb ik een looproute ontworpen voor scholieren gebaseerd op de Hero’s Journey theorie van Joseph Campbell. De scholieren zullen worden opgeroepen een avontuur aan gaan in een filmische setting. Ze doorlopen verschillende scenes waarin de confrontatie wordt aangegaan met het thema en de eigen rol in pestsituaties. Door samen tot oplossingen te komen, zal iedereen het einde bereiken als held. Het doel van deze looproute is pester en slachtoffer nader tot elkaar te laten komen en omstanders in verbinding te brengen met een pestsituatie.

De Theorie

Ik heb voor mijn ontwerp de Hero’s Journey theorie van Joseph Campbell als inspiratie genomen. De Heldenreis is een verhaal schema met fases waarbij een persoon opgeroepen wordt het avontuur aan te gaan en in de climax de overwinning behaald en terugkeert getransformeerd in een held. De theorie wordt nu veel gebruikt in de filmindustrie en is terug te zien in films als Star Wars en The Lion King. De originele theorie bestaat uit 17 fases, om een heldenreis te creëren heb je niet per se alle 17 de fases nodig. Ik heb er 7 genomen en omgevormd naar het thema pesten.

Fase 1: The Call to Adventure

Uitleg Theorie: De persoon begint in een gewone situatie met normale omstandigheden. Hij beland in een situatie waarin hij/zij een oproep ontvangt om een stap naar het onbekende te maken en het avontuur aan te gaan.

Thema Aansluiting: Een tiener ziet dat een klasgenoot gepest wordt en hulp nodig heeft. De tiener wordt ‘opgeroepen’ om in te grijpen.

Fase 2: Refusal of the Call

Uitleg Theorie: Vaak wanneer deze oproep heeft plaatsgevonden weigert de persoon erop in te gaan. Dit kan komen door een ander verplichtingsgevoel, angst of onzekerheid of welke andere reden deze persoon op dat moment in zijn/haar situatie heeft.

Thema Aansluiting: De tiener doet niks aan de situatie bang om vervolgens zelf gepest te worden. Of hij/zij ziet het niet als zijn verantwoording om iets aan de situatie te doen.

Fase 3: Meeting the Mentor/Companion

Uitleg Theorie: Zodra de held zich bewust of onbewust heeft toegewijd aan de zoektocht, wordt zijn helper of medereiziger bekend gemaakt. De mentor of companion heeft veel kennis over de wereld waar ze zich bevinden. Deze kennis zullen ze nodig hebben om verder te komen in de reis.

Thema Aansluiting: De tiener heeft het erover met een andere klasgenoot en ze besluiten samen proberen hun klasgenoot te helpen.

Fase 4: Meeting the Goddes

Uitleg Theorie: Dit is waar de personen items krijgen die aan hun gegeven zijn uit goede wil. De items zullen ze in de toekomst helpen.

Thema Aansluiting: Items geven om ze verder te helpen

Fase 5: The Trials

Uitleg Theorie: De weg van beproevingen is een reeks tests die de personen moeten ondergaan om de transformatie te beginnen. Vaak slaagt de held niet voor een of meer van deze tests, die vaak in drieën voorkomen. Uiteindelijk zullen de helden deze beproevingen overwinnen en doorgaan naar de volgende stap.

Thema Aansluiting: Door samen opdrachten te doen met je mentor/companion leer je elkaar beter kennen op een laagdrempelige maar wel spannende manier. Je ziet elkaar in een hele andere situatie dan normaal. Daarnaast krijgt de tiener ook meer zelfvertrouwen en minder angst om een stap verder te gaan en actie te ondernemen.

Fase 6: The Crossing of the Return Threshold

Uitleg Theorie: De bedoeling is om bij terugkomst de wijsheid die tijdens de zoektocht is opgedaan te behouden. Vervolgens de  wijsheid in een mensenleven te integreren en uit te zoeken hoe je de wijsheid met de rest van de wereld kan delen.

Thema Aansluiting: In de voorgaande fases heb je wijsheden mee gekregen, of in dit geval de ervaring van het pesten. En nu is het de bedoeling dat je bewust wordt van deze ervaring en deze weer mee neemt naar de ‘realiteit’ en daar toepast. Hier zullen een pester en slachtoffer van elkaar inzien hoe ze zich voelen en zo nader tot elkaar komen. En omstanders zullen in verbinding gebracht worden met de pest situatie. Omstanders zullen inzien hoeveel ze helpen als ze ingrijpen in een pest situatie.

Fase 7: Freedom to live

Algemene uitleg: Deze stap leidt tot meesterschap en vrijheid van angst voor de dood, wat op zijn beurt de vrijheid om te leven is. Je bent nu getransformeerd tot een held, je leeft nu zonder vooruit te kijken op de toekomst of het verleden te betreuren.

Thema aansluiting: De tiener is niet meer bang om in te grijpen in een pest situatie en is blij dat hij/zij de Heldenreis doorstaan heeft.